Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව පාඨමාලා තොරතුරු පාඨමාලා අන්තර්ගතය

භාෂා පරිවර්තන පාඨමාලාවල පාඨමාලා අන්තර්ගතය

01 කියවීමේ ක්‍රමෝපායයන්
විචාර පූර්වකව පාඨයක් කියවීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ අටියෙන් පාඨයක් අවබෝධ කර ගැනිමේ බහුවිධ ක්‍රම ඉගැන්වේ. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ජනවර්ග, ආගම ආදිය පදනම් කරගෙන ඒකාකෘතිකභාවය පිළිබඳ දේශපාලනික පසුබිම පිළිබඳ දැනුවත් භාවය ඇති කෙරේ. එසේ ම වෙනත් කරුණු අතර පාඨවල යෙදෙන උත්ප්‍රාසය, උපහාසය. සෝපහාසානුකරණය, සංකල්රූප ආදී සාහිත්‍යයික නිර්මාණ පිළිබඳ අවබෝධයක් ද පිරි නැමේ.
02 භාෂණ පරිවර්තන නිපුණතා සංවර්ධනය
ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරයට අනුරූප වන අන්දමේ භාෂණ පරිවර්තනයේ සංවර්ධනය පිළිබඳ සාමාන්‍ය හඳුන්වාදීමක් ද මෙම පාඨමාලාවට අන්තර්ගත වේ. අනතුරුව භාෂණ පරිවර්තනය පිළිබඳ විවිධ ක්‍රම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් ද සිදු කෙරේ. විවිධ භාෂණ පරිවර්තන වර්ග පිළිබඳ ප්‍රායෝගික අංශ රාශියක් ඇතුළත් වන මෙම පාඨමාලාව ප්‍රධාන වශයෙන් ම ප්‍රායෝගික අධ්‍යයනය පෙරදැරිකර ගත් පාඨමාලාවකි.
03 ඉලක්ක ශ්‍රාවක පිරිස කේන්ද්‍රගත කර ගැනීම.
කවුරුන් සඳහා ද, ඇයි ද, කුමක් ද/ කොහේ ද සහ කෙසේ ද?

මෙම පාඨමාලාව මූලික වශයෙන් සන්දර්භය, තාරස්වරය සහ ආකාරය පිලිබඳ ගැටලු  සැලකිල්ලට ගනී. මූලාශ්‍ර සහ ඉලක්ක පාඨ ප්‍රේක්ෂක පිරිසේ වැදගත්කම අවධාරණය කරනු පිණිස රජයේ ලියකියවිලි භාවිත කරනු ලැබේ. පාඨයේ ශබ්දස්වර සංකල්පය මේ අවස්ථාවේ දී හඳුන්වනු ලැබේ.

  • සේවාර්ථීහු කවරහු ද?
  • ඵල ලබන්නහු කවරහු ද?
  • සන්නිවේදනය කිරීමට අවශ්‍ය දේ මොනවා ද?
04 රජයේ භාෂා පරිවර්තන කටයුතුවලදී මතුවන ගැටලු සහ අභියෝග
නිලධාරීවාදී සහ පරිපාලනමය අවස්ථාවල දී භාෂා පරිවර්තන පිළිබඳ පවතින ඉල්ලුම හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. මෙහි ක්‍රියාකාරකම්වලට රජයේ ලියකියවිලි පරිවර්තනය ද ඇතුළත් වේ. තාරස්වරය පිළිබඳ විවිධ අංශ මෙහි දී ඉලක්ක කරගනු ලැබේ. මෙයට අනුයුක්ත වන සහභාගිවන්නෝ කවරහු ද? ආමන්ත්‍රණවිධි මොනවා ද? පරිපාලන ධූරාවලියේ විවිධ තත්ත්ව හොබවන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් භාෂාව යොදා ගත යුත්තේ කෙසේ ද?
05 පාඨ සහ පාඨාන්තරිකත්වය
ඔබ පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේ ද? කවරාකාර දැනුමක් මේ සඳහා අවශ්‍ය ද? පාඨයේ අදහස් මෙහි දී හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර වැඩි අවධානය යොමු කෙරෙනුයේ එක් පාඨයක් තවත් පාඨයක් කෙරෙහි දක්වන සම්බන්ධතාව සහ පාඨවල භාෂණ පරිවර්තන ඉදිරිපත් කිරීමේදී මේ සම්බන්ධතාව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය කොතරම් වැදගත්වේ ද යන කරුණු කෙරෙහි ය.
06 විවිධ පාඨ වර්ග
විවිධ පාඨ වර්ගවල දී භාෂා භාවිතය සිදුවන ආකාරය පෙන්වාදීමට විවිධ පාඨවර්ග පිළිබඳ අදහස් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. දැනුම හා සම්බන්ධ වූ ද අනුනයන සුලු වූ ද,  මෙහෙයුම් සහිත වූ ද පාඨ වර්ග පිළිබඳ අවබෝධයක් දෙනු ලැබේ. විවිධ පාඨවර්ග ගෙනහැර දක්වමින් භාෂා භාවිතය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් දක්වනු ලැබේ.
07 නිර්මාණශීලී ලිවීම
කවි, සින්දු, කෙටිකතා, හයිකු, පාසල්, නිවේදන, කාටුන් සහ වෙනත් නිර්මාණශීලී ලිවීම් විධි මෙම පාඨමාලාවේ විෂය පථයට ඇතුළත් වේ. පාඨය  පිළිබඳ භාෂණ පරිවර්තනය ඉදිරිපත් කිරීමේ සහ එය විචාරශීලීව කියවීමේ වැදගත් කම ද මෙම පාඨමාලාවේදී සැලකිල්ලට යොමු කෙරේ.
08 භාෂා පරිවර්තනයේ සමතාව
භාෂා පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේ සමතාව පිළිබඳ භූමිකාව මෙම පාඨමාලාවේදී මූලික වශයෙන් විභාග කර බැලේ. මෙය වූ කලී වැඩමුළුවේදී පිරිනැමෙන භාෂාමය පාඨමාලාවලින් එකකි. එසේ වුව ද මෙම පාඨමාලාව භාෂාමය පදනමකින් යුක්ත වන නමුත් එය සෘජුව භාෂා පරිවර්තන කාර්යයට සමබන්ධ වේ.
09 පාඨයේ සංගතය සහ සංසක්තිය
මෙය තවත් භාෂාත්මක පදනම සහිත පාඨමාලාවකි. සංගතය පිළිබඳ අදහස භාෂා පරිවර්තන කාර්යය සරු කරන බව මෙම පාඨමාලාවෙන් හෙළි වේ. ඒ නිසාම භාෂා පරිවර්තකයාට ස්වකීය මවු සංසක්ත පාඨයක් නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ. ජාලය හරහා සන්නිවේදනය වන ආකාරයට පාඨය එළි දැක්වේ.
10 නෛතික භාෂා පරිවර්තන
මෙම පාඨමාලාවට ඇතුළත් වන්නේ උදක්ම නෛතික ලියකියවිලි ය. මෙම විශේෂ පරිවර්තන ක්ෂේත්‍රයේදී මුහුණපාන්නට සිදුවන ගැටලු සහ අභියෝග ‍මෙහි දී සලකා බැලේ.
11 පාරිභාෂික පද
පාරිභාෂික පදවල අවශ්‍යතාව සහ පාරිභාෂික පද සිංහල හා දෙමළ භාෂාවලින් සම්පාදනය කෙරෙන ආකාරය මෙහි දී සලකා බැලේ. පාරිභාෂික පද භාවිතය අවශ්‍ය වන්නේ කාටද / කවර අවස්ථාවක ද/ කුමන ස්ථානයක දී ද / ඇයි?
12 භාෂා පරිවර්තනය සහ මාධ්‍ය
මෙම පාඨමාලාව මාධ්‍යවල භාෂා භාවිතය පිළිබඳ සොයා බැලීම කි. මාධ්‍යවලට වෙන ම භාෂාවක් තිබේ ද යන්න මෙහි දී ප්‍රධාන වශයෙන් සලකා බැලෙන ප්‍රශ්නයකි. ශ්‍රව්‍ය  දෘශ්‍ය මාධ්‍යවල වේග ක්‍රියාකාරිත්වය විමසා බැලීම මෙම පාඨමාලාවෙන් මූලිකව සිදු වේ. මාධ්‍යවල විවිධ අංශවන ප්‍රවෘත්ති කියවීම, උප සිරැසි යෙදීම, බැනර්, පෝස්ටර සහ නිවේදන විචාරශීලීව විභාග කර බැලේ.
13 අධ්‍යයන පෙරදැරිකර ගත් ක්ෂේත්‍ර චාරිකා
සංචාරය කෙරෙන ස්ථාන තෝරා ගැනීම රඳා පවතින්නේ වැඩමුළුවට සහභාගීවන අයගේ ඕනෑ එපාකම් අනුවය. සහභාගීවන්නන්ගේ සමාජ-සංස්කෘතික සහ දේශපාලනික අභිලාෂයන් වර්ධනය කිරීමේ අටියෙන් පුහුණුලාභීන් රජයේ ආයතනවලදට / විශ්වවිද්‍යාලවලට සහ වෙනත් අධ්‍යාපනික සහ වෘත්තීය පුහුණු ආයතන / ඓතිහාසික  / ආගමික ස්ථානවලට ගෙන යන්නෙමු. ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවෙන් ද පසු සහභාගිවන්නන් විසින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කෙරේ.
14 පරීක්ෂණ සහ අගැයීම
සහභාගිවන්නන් ගේ භාෂා ප්‍රවීණතාව සහ භාෂා පරිවර්තන නිපුණතා මැන බැලීමට පාඨමාලාව ආරම්භයේදී පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබේ.
15 අගැයීම දෙයාකාරයකින් සිදු කෙරේ
  • ගෙදර වැඩ සඳහා කාර්ය නියම කිරීම මගින් සහභාගිවන්නන්ගේ කණ්ඩායම් වැඩ සහ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණ යන දෙඅංශයට අගැයීමට ලක් කෙරේ.
  • වැඩමුළුවේ 10 වැනි දින (අවසාන දිනයේ) පරීක්ෂණයක් පැවැත්වේ. ගෙදර වැඩ සඳහා 40% ක ලකුණු ද පරීක්ෂණය සදහා 60% ක ලකුණු ද වෙන් කෙරේ.
16 අපේ වැඩමුළුව පිළිබඳ වැඩිමනත් විස්තර
මෙම වැඩමුළුව බොහෝදුරට ක්‍රියාකාරකම් පෙරදැරි කර ගත්තකි. මෙය නේවාසක වැඩමුළුවක් බැවින් ක්‍රියාකාරකම් පදනම්කරගත් ප්‍රවේශය ඉතා යෝග්‍ය බව පෙනී යයි. සිද්ධාන්ත උගන්වනුයේ ප්‍රායෝගික වැඩ ඔස්සේ ය.  සිද්ධාන්ත පිළිබඳ ප්‍රබෝධමත් අවබෝධයක්, නාට්‍යකරණය සහ නිර්මාණකරණය මගින් ද සහභාගිවන්නන්ට ලබා දීමට නියමිතය . අපේ ක්‍රියාකාරකම් සරු කර ගැනීම සඳහා අපි රජයේ ලියකියවිලි වල සිට කාටුන්, චිත්‍රපට නාට්‍ය සහ කාව්‍ය ආදි විවිධ පරාසවල පාඨවර්ග උපයෝගී කර ගත්තෙමු.
17 භාෂාව ඉගැන්වීම
භාෂා පරිවර්තන පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන බැවින් උදේ සහ සවස සැසිවාරවලදී භාෂා ඉගැන්වීම සිදු කෙරේ. අවම වශයෙන් පැය 4-5 දක්වා කාලයක් භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා යොදා ගන්නෙමු. මෙහි දී අප උපයෝගී කර ගන්නේ උපස්ථිති ක්‍රමයයි. එසේ වුව ද නීති පදනම් කරගත් ව්‍යාකරණ ඉගැන්වීම මුළුමනින්ම ඉවත් නොකෙරේ. සහභාගිවන්නන්ට කථනය සහ රචනය යන දෙඅංශයෙහි ම ස්වකීය කාර්ය සාධන නිපුණතා වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙනුවස් සන්නිවේදන කටයුතු පාදක කරගත් පාඩම් සහ විධිමත් ව්‍යාකරණ පාදක කරගත් පාඩම් ඒකාබද්ධ කොට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. අප කටයුතු කරනු‍යේ සහභාගිවන්නන්ගේ දක්ෂතාව දැනටමත් තහවුරු ව පවතින්නේ ය යි ද අවශ්‍ය කරනුයේ කාර්ය සාධන කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණකැයි ද යන සෛද්ධාන්තික පදනම මත ය. අප මෙය කරනුයේ නිරාවරණය කිරීමේ සහ භාවිත කිරීමේ ක්‍රමය මගින් ය.
18 සන්ධ්‍යා භාගයේ ක්‍රියාකාරකම්

මෙය නේවාසික පාඨමාලාවක් බැවින් දිනපතා සැන්දෑවේ 6.30 සිට ආරම්භ කෙරෙන භාෂා පාඩම් සැසි වාරයක් ද පැවැත් වේ.

  • භාෂා පරිවර්තනය හා සම්බන්ධ සරල ක්‍රිඩා සහ නාට්‍යනුසාරී ක්‍රියාකාරකම්
  • චිත්‍රපට දර්ශන සහ ඉන්පසු ඒ පිළිබඳ සංවාද
  • ගීවලට සහ පද්‍යවලට සවන් දීම
  • පුස්තකාල කාලය සහ ඉන්පසු සහභාගිවන්නන්ගේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම

සටහන

මේ සියල්ල හැම වැඩමුළුවකදීම සපුරා ඉදිරිපත් නොකෙරෙනු ඇත. කෙසේ හෝ මේවායින් බහුතරයක් අපි ඉදිරිපත් කරමු. ඇතැම් විට නෛතික භාෂා පරිවර්තනය සඳහා ආචාර්යවරයකු නොසිටින්නට ඉඩ තිබේ. එහෙත් සහභාගිවන්නන් අතර එම ක්ෂේත්‍රයට අයත් අය සිටිත් නම් එසේත් නැතහොත් කිසියම් විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන අය සිටිත් නම් එබඳු ක්ෂේත්‍ර ද න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීමට අපි හැම උත්සාහයක්ම දරන්නෙමු.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2010 සැප්තැම්බර් 24 වෙනි සිකුරාදා, 06:38